Produkter och Tjänster

Här kan du läsa mer om MAVABs produkt- och tjänsteområden 

TEKNIKHUS

Flexibilitet är en av hörnstenarna bakom Mavabs idéer vad gäller teknikbyggnad och moduluppbyggnad. MAVAB kan oavsett användningsområde leverera en nyckelfärdig lösning efter kundens behov.

El, kyla, värme och annan teknik är saker som kan ingå och beroende på behov skapar MAVAB ett skräddarsytt TEKNIKHUS med oändliga möjligheter.

Ta kontakt med MAVAB om du vill veta mer om MAVABs TEKNIKHUS och de möjligheter som finns att lösa ditt behov.

DATAHALLAR

Datahallar eller Serverhallar är avsedd att inhysa olika inredningssystem för serverrum och tekniska miljöer. Modulerna är prefabricerade på MAVABs fabrik i Mariefred i Sverige och levereras färdiginstallerade till angiven plats.

Fördelar med moduluppbyggda datahallar/serverhallar är många, t.ex. korta ledtider till driftsättning samt skalbarhet och flexibilitet. En ytterligare fördel med MAVABs moduluppbyggda datahallar/serverhallar är att arbete med grundläggning och VVS kan ske parallellt med produktionen, detta möjliggör en betydlig besparing av tid och pengar. Då datahallarna/serverhallarna är modulbyggda möjliggör detta en skalbarhet där kunden kan växa och expandera i takt med sina behov. I tillägg är man aldrig fast till en bestämd plats, modulerna kan omlokaliseras/flyttas.

MAVABs datahallar/serverhallar kan också samlevereras med MAVABs övriga affärsområden så som en komplett extern Reservkraftsanläggning eller en Solcellsanläggning, läs mer om detta under respektive affärsområde. 

MODULHUS & INFRASTRUKTUR

MAVAB projekterar, tillverkar, bygger och monterar isolerade stålhallar. Användningsområden är industrihallar, lager, logistikhallar, maskinhallar, verkstadshallar, kontor, affärshallar och idrottshallar av olika form och storlek.

Exempel på användningsområden kan vara:
  • Båthallar
  • Företagshotell
  • Handel och Affärsbyggnader
  • Kontorsbyggnader
  • Lager och Logistik
  • Maskin och Industrihallar
  • Sportbyggnader och Ridhus

KLIMATSMARTA LÖSNINGAR

MAVAB levererar framtidssäkra klimatsmarta lösningar till företag och privatpersoner och hjälper sina kunder nå sina klimat- och hållbarhetsmål. Klimatsmarta lösningar innebär produkter som solceller, växelriktare, lagring för egenproducerad el, samt laddstationer till elbilar. 

MAVAB har all kompetens in-house som innebär att med egna projektörer, projektledare, konstruktörer, elektriker och montörer tar kund från idé till färdig produkt. Detta anser Vi säkerställer en hög kvalitet på leveransen. MAVAB tänker också helhet för att göra leveransen till kund komplett, både för nuvarande och framtida behov och strävar alltid efter att vara i framkant med sen senaste framtidssäkra teknologin. 

I tillägg ska de producenter som MAVAB samarbetar tydligt ta ansvar för miljö och hållbarhet vid framställning av sina produkter.

UTHYRNING AV FÖRRÅDSCONTAINERS & MASKINER

MAVAB hyr ut förrådscontainers, entreprenad-maskiner, kylcontainer, elverk och byggställningar. Entreprenad-maskiner innefattar   teleskoplastare, pelarlift, saxlift, skylift, hjullastare/lastmaskin samt traktor.