Om Mavab

Om Mavab

Med egen tillverkning med en maskinhall på över 8,000 kvm och kontor i Mariefred / Södermanland har Mavab levererat nyckelfärdiga teknik, modulbyggnader sedan i mitten av 80-talet. Tack vare vår stora anläggning så kan vi åta oss större projekt som kräver utrymme.

Vi har även sedan ett antal år producerat större industribyggnader samt stålentreprenader i alla dess olika former och därmed har vi certifierat oss för den nya stålstandarden SS EN1090.

Många har upptäckt vår kompetens och mångsidighet. Vi arbetar i många branscher med många stora som små kunder.

Våra projekt utvecklas ständigt och bolaget växer tack vare denna mångfald.

MAVAB AB är den enskilt största privata arbetsgivaren i Mariefred med sina 60 medarbetare. Anpassningen till ny teknik och högt ställda miljö- och kvalitetskrav har också inneburit en kompetensutveckling av företagets medarbetare.

Mavab AB's lösningar är i dag spridda över stora delar av världen och vi kan således kalla oss ett litet globalt företag.

Mavab tror på rakhet,sunt förnuft och att ingenting är omöjligt.

MAVAB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015

MAVAB är certifierade enligt EN 1090-3 och ISO 3834.

MAVAB är TransQ certifierade.

Elektromatik

Elektromatik Power Generation AB

Elektromatik Power Generation AB är beläget i Örnsköldsvik där försäljning, konstruktion, produktion, provning och eftermarknad sitter samlade. I våra lokaler i Örnsköldsvik konstrueras och byggs olika reservkraftlösningar, både kundanpassade och i standardutförande. Vi har ett eget provrum där vi provar alla våra aggregat och vid provning av ert aggregat är ni som kund självklart välkomna att deltaga.

Elektromatik Power Generation AB startades 1973 i Örnsköldsvik under namnet Mekanomatik. 1975 flyttade vi in i våra nuvarande lokaler och i samband med detta bytte företaget namn till Elektromatik Power Generation AB. Sedan dess har företaget ingått i flera koncerner, bland annat som en del av Caterpillars svenska dealer PON Power AB.

November 2013 återtog företaget namnet Elektromatik Power Generation AB med PON Holdings BV som ägare, då vi som en fristående del arbetade med försäljning och service av alla märken och typer av reservkraft på den svenska marknaden.

Från och med maj 2016 är Elektromatik Power Generation AB ägt av Eknäs Gård AB där även Mavab i Mariefred ingår. Elektromatik och Mavab omsätter tillsammans närmare 200 miljoner kronor och levererar nyckelfärdiga reservkraftsanläggningar, datahallar, läkemedelslaboratorier samt lager-, industri- och kontorsbyggnader. Det lilla företagets frihet med det stora företagets styrka.