Att hyra

Att hyra

Vi hyr ut kylcontainers och förrådscontainers.

Vi kan skräddarsy din produkt du vill hyra.

Vi kan ordna transporten av containern.

Kalibrering/Validering

Vi kalibrerar/validerar Era svetsmaskiner, kontakta oss på telefon 072-247 08 37 eller 0159-36 000.