Från idé till färdig produkt.

Teknikbyggnader

Flexibilitet är en av hörnstenarna bakom Mavabs koncept vad gäller teknikbyggnader och moduluppbyggnader. Vi levererar i princip oavsett användningsområde en nyckelfärdig lösning.

Stålhallar

Vi projekterar, tillverkar, bygger och monterar isolerade stålhallar. Användningsområden är industrihallar, lager, logistikhallar, maskinhallar, verkstadshallar, kontor, affärshallar och idrottshallar av olika slag.

Kraftförsörjning

Vi har stor erfarenhet av att bygga reservkraftsanläggningar som är skräddarsydda enligt kundens önskemål. Vårt sätt att bygga kraftförsörjning är snabbt och flexibelt för att få en komplett anläggning installerad och klar att använda.

Stålentreprenader

Våra beställare är allt ifrån Trafikverket till konstnärer. Vi utför alla slags stålentrepenader. Skärmtak, brofogar på vägar, olika designade lösningar samt renoveringar av befintliga stålkonstruktioner mm.

Seminarium med fokus på underhåll av reservkraft blev en fullträff

Det blev ett mycket lyckat seminarium den första juni om underhåll av reservkraft med en stor uppslutning. Tack till alla som närvarade!

Att hyra

Vi hyr ut kylcontainers och förrådscontainers. Vi kan skräddarsy din produkt du vill hyra. Vi kan ordna transporten av containern.